Omgeving

In het hart van het Ardens massief, tussen het plateau van Rocroi en de vallei van de Maas, ligt het meer van Vieilles-Forges. Het is al vele jaren beschermd doordat het is opgenomen in verschillende milieubeschermingsgebieden: Regionaal Natuurpark van de Ardennen, ZNIEFF type I, Natura 2000-gebied - ZPS van het Plateau Ardennais en ZICO (belangrijk gebied voor de vogelbescherming).
 

Het kunstmatige meer, met oligotroof water, bevindt zich op de bodem van een vallei. Het wordt gevoed door talrijke beekjes (Faux, Pont Gilles, Fond de Falette, le Noir, Rus de la Picarde en Prises Pierret) en bronnen (Fontaine aux Charmes, Fontaine aux Vives Rus, enz.). De bijzondere ecologische omstandigheden van het gebied (zure ondergrond, ruw en regenachtig klimaat) maken de ontwikkeling mogelijk van een originele vegetatie die bestaat uit een mozaïek van kleine, geneste groepen. 

Er komen tal van zeldzame en/of beschermde plantensoorten voor op de site. Drie daarvan zijn regionaal beschermd: eenarig wollegras en twee varens, de koningsvaren en de stippelvaren (zeer zeldzaam op vlakten). Zeven soorten staan op de rode lijst van bedreigde planten in Champagne-Ardenne: wateraardbei, stomp fonteinkruid, rossig fonteinkruid, zeegroene muur, bospaardenstraat, zwarte bes en een vleesetende plant, blaasjeskruid.

De fauna is in vele opzichten interessant. De vijver trekt veel amfibieën en reptielen aan, waaronder de alpenwatersalamander en de adder, die beide zijn opgenomen in het rode boek van bedreigde fauna in Frankrijk. Ze worden ook vermeld in de regionale rode lijst van amfibieën en reptielen, samen met de vuursalamander.

Het gebied is ook van groot ornithologisch belang, omdat er veel vogels voorkomen die worden aangetrokken door gevarieerde biotopen. Meer dan 120 verschillende soorten bezoeken de vijver en het bos om zich te voeden, te broeden of te rusten. Sommige zijn zeldzaam op nationaal of regionaal niveau, andere gaan sterk achteruit (zeven hier gevonden soorten staan op de rode lijst van vogels in Champagne-Ardenne). 

Het huis van het Regionaal Natuurpark ligt ook op een steenworp afstand van het meer, naast het Bosmuseum van Renwez: een plek ingericht als museum rond herinnering, tradities, knowhow en leefmilieu. Het is ook een ruimte voor plaatselijke animatie, informatie en promotie van de regio, en educatie over het culturele en natuurlijke erfgoed. Het Maison du Parc, dat in februari 2020 ingehuldigd werd, is zowel een uitstalraam voor de streek en haar identiteit als een middel om de cultuur van het park over te dragen.

In het hart van een boscomplex van bijna 1000 hectare bezit de Departementale Raad op de site van Vieilles-Forges een bebost gebied van 66 hectare dat hoofdzakelijk uit naaldbomen bestaat en waarvan het beheer aan de ONF is toevertrouwd. In de gebieden die sterk geplaagd worden door de schorskever, wordt sinds enkele jaren bijzondere aandacht besteed aan het saneren van de bomen en het aanplanten van nieuwe soorten, waarbij loof- en naaldbomen worden gemengd, rekening houdend met de aard en de rijkdom van de bodem.
 

Ga naar de website van het Regionaal Natuurpark van de Ardennen 

Download de gids voor bosbeheer